Buts van de Week: Respect

Van ButselaarMartijn van Butselaar | De Moeilijke Bril & Arnhemsch Kollektiv

Respect is een woordje, en ook vaak ter eigen invulling. Maar voor mij betekent het dat je een ander behandelt zoals jezelf ook behandeld wenst te worden. Een discussie mag, maar doe dat dan onderbouwd, dus ingelezen. Nu opereer ik als beëdigd fractievolger in de gemeenteraad van Arnhem in een best gevoelige omgeving. Waar burgers, raadsleden en het college op het scherpst van de snede met elkaar in debat gaan. En dat is logisch, want het kan over best gevoelige onderwerpen gaan en/of over idealistische standpunten. Het belangrijkste is dan dat je met respect met elkaar om blijft gaan en je goed inleest. Voor sommige is dat blijkbaar heel lastig, en dat is jammer want dat stoort het democratisch proces.

Uiteraard is het de bedoeling dat je in de “politieke arena” met elkaar debatteert. Maar dat kan alleen als je elkaar dan ook de ruimte geeft om een standpunt te geven. De laatste jaren lijkt het dat de grootste schreeuwers het debat toe-eigenen en dat lijkt me niet de bedoeling, zo haal je de democratie uit de democratie. Er zijn mensen die dit prachtig vinden, maar die beseffen dan niet dat het niks uithaalt en contra-productief werkt.

Natuurlijk moeten raadsleden/fractievolgers goed op de hoogte zijn, midden in de samenleving staan en zich goed laten informeren. Dat is hun taak, anders kan je die rol nooit goed vervullen. En daarnaast moeten ze goed controleren of het college zich aan de gemaakte afspraken houdt. Heel belangrijk beide! Daarom is het belangrijk tijdens de verkiezingen goed te kijken op wie je stemt.

Maar wat sommigen nu doen is schandalig, raadslid zijn betekend niet dat je het recht hebt om andere het woord te ontnemen. Dan ondermijn je de democratie. Luid en duidelijk mag je in de gegeven tijd je standpunt aan het licht brengen, aangeven waar het college verzaakt of complimenteren met.

Ik doe dat ook bijvoorbeeld met Diftar. Scherp, duidelijk en op mijn eigen manier. Maar dat betekend niet dat ik een hekel aan bijvoorbeeld de mensen van Groen Links heb, helemaal niet, ben het alleen niet eens met hun standpunten. En dat kan en mag. Ik moet me nu “helaas” neerleggen bij het feit dat de meerderheid heeft besloten. Dan kan ik wel gaan schreeuwen door anderen heen, maar dat voegt niks toe. Het enige wat ik kan doen is zodra er zich weer wat voor doet, bijvoorbeeld het inpandige container probleem, vragen stellen en het aan het licht brengen.

Ook voor groepen buiten de raad: burgergroepen, burgers zelf of organisaties geldt hetzelfde. Stemmingmakerij bewust of onbewust kan soms goed zijn, want je laat luid en duidelijk je standpunt zien. Dat is ook democratie! Maar het gevaar zit in kennis, tenminste het gebrek aan kennis. Er wordt vaak zomaar wat geroepen “ De wethouder heeft dit gedaan of doet dat”. Vaak zijn het actiegroepen die dat zo de ether in slingeren. Maar dat klopt vaak niet! De wethouder voert uit wat de raad wil, daar is dan hoe jammer voor die groepen ook democratisch over besloten. Is dit niet het geval dan is dat ook weer aan de raad. Maar roepen “liegen” vind ik laag en draagt wederom nergens aan bij, het laat alleen zien dat er weinig kennis is van onze democratie. Het is te gemakkelijk roepen over iets wat helemaal niet gemakkelijk is. Helaas is er soms die kennis zelfs niet bij mensen in de raad, of ze doen het bewust en dan draagt het weer niks bij aan het democratisch proces.

Laten we, niet alleen de raadsleden onderling maar ook de inwoners van onze prachtstad, weer eens gaan werken aan respect. Dat begint uiteraard met uitleg en een open en eerlijke houding, daar schort het soms inderdaad aan. Maar heb dan het vertrouwen dat we daar als raad wel bovenop zitten en soms er ook “tijd” nodig is, tijd om te kunnen en mogen leren.

Ik wens iedereen een goed reces toe, en hoop dat we uitgerust en met “nieuwe” inzichten terugkomen van de vakantie. We doen het immers allen, niemand uitgezonderd, met één doel: een gezond en goed  ARNHEM, alleen over de wegen er naar toe kunnen wel verschillen of over het standpunt of het wel goed is en voor wie. Maar dat mag u eens in de 4 jaar bepalen, de richting, door te stemmen!

Martijn van Butselaar

Related Articles

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.