Staat van de Staten: wat dan?

Provinciehuis in Arnhem - © Provincie Gelderland

Op 20 maart van het vorig jaar mocht Nederland naar de stembus voor Provinciale Staten. Ook Gelderland ging en koos zijn volksvertegenwoordigers voor de provincie. Die werkt aan domeinen als economie, energie, mobiliteit, wonen, leefbaarheid, cultuur en sport. Belangrijke onderwerpen voor ons algemeen welbevinden. Toch zie je de provincie niet regelmatig in het nieuws. De provincie is dan ook middenbestuur tussen Rijk, regio’s en gemeenten.

Provinciaal kabinet

Gelderland kent een ‘regering’ bestaande uit VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, met gedoogsteun van de SGP. Deze regering heet in de provincie het College van Gedeputeerde Staten, ofwel in het kort: GS. Zij hebben een reeks aan afspraken gemaakt en gebundeld in het collegeakkoord “Samen voor Gelderland”.

In het coalitieakkoord wordt met 5 pijlers gewerkt aan een gaaf Gelderland. Dat gave Gelderland bevat een sterk Gelders bestuur met rechtvaardige handhaving en veiligheid; een duurzaam Gelderland met aandacht voor energie en klimaattransitie, een rijk Gelderland met natuur, cultuur, recreatie, sport en een stevige agrarische sector; een Gelderland dat werkt aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving; en de bevordering van de Gelderse economie en mobiliteit die robuust en toekomstbestendig wordt.

Inspraak

Tijdens het formatieproces werd er ook een open inloop gehouden voor Gelderlanders om hun wensen op de formatietafel te leggen. Na de formatie heeft het College die open bestuursstijl vastgehouden. Voor ieder groot beleidsthema heeft het College een startnotitie neergelegd. Sommige van deze notities volgen nog. Ook heeft het College met de samenleving gewerkt aan het verder uitwerken van de Omgevingswet en zijn visie ‘Gaaf Gelderland’.

Landelijke Problemen

Natuurlijk komen de onderwerpen die op het Haagse Binnenhof besproken worden ook binnen de muren van het Huis der Provincie. Stikstof, PFAS en nu ook Corona; het heeft de aandacht van de provinciale politiek.


Ramon zal elke dinsdag, voorafgaand aan de Statendag, een vooruitblik geven van wat er in de Staten zich afspeelt. Dit is een bijdrage om de zichtbaarheid van de provinciale politieke te vergroten.

Ramon Barends
Volgen?

Related Articles

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.