De wereld gaat snel. Nieuws moet kort zijn. Net als de zinnen.

Wij geloven daar niet direct in. Nieuws is niet iets wat je zomaar consumeert, het is geen kroket uit een automatiek. Bij nieuws hoort context, analyse, geduld en aandacht. Een beetje rust, zoals vroeger uw vader of grootvader op zaterdag de krant ging lezen.

Wij zien ook dat de burger mondiger is geworden. Vluchtige artikelen worden geschreven en nog vluchtiger gelezen. Daardoor ontstaat veel ruis op de ether. Door zorgvuldig te schrijven en na te denken over de artikelen die wij publiceren willen wij ruis wegnemen en een dialoog starten.

Dat klinkt pretentieus maar tegelijk geloven wij in de relevantie van een nieuwsbrief van een buurthuis, of een bericht van muziekvereniging in nood. Door aandacht, onderzoek en rust kan een echt verhaal worden geschreven. Relevant voor de stad en de regio en ook relevant in de wijken en buurten. Nieuws voor iedereen.

Wij geloven in transparantie en eerlijkheid, en ook in kritisch zijn en behoedzaam. We geloven in dialoog én in confrontatie. We geloven in grenzen en zoeken ze op als dat nodig is. Bovenal geloven wij in echt nieuws, in echte verhalen. Geen sluikreclame of vriendjespolitiek.

Wij geloven in kwalitatief eerlijke en goede journalistiek. Wij geloven in u.